پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - Thursday 22 February 2018
دسته بندی آگهی ها

تبلیغات

امام جعفر صادف

۱۳۹۲/۷/۲۷ تعداد بازدید: ۲۲۶۸

دورکعت نمازی که ادم متاهل میخواند بهتر است از هفتاد رکعت نمازی که مرد بی زن بخواند.(امام جعفر صادق ع)