پنجشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ - Thursday 22 February 2018
دسته بندی آگهی ها

تبلیغات

تریسی

۱۳۹۲/۷/۲۷ تعداد بازدید: ۲۸۰۲

سرنوشت اینده مااز کوشش جسمی ما نیست از طرز فکرها ودیدگاه های ما است .(برایان تریسی)