آخرین صفحات http://www.agahi2020.com/ آخرین صفحات آگهی 2020 FA خانه http://www.agahi2020.com/Images/RssLogo.gif http://www.agahi2020.com/ آگهی 2020 Copyright آگهی 2020, 636860031231063415 20 Intech تعرفه http://www.agahi2020.com/Pages/تعرفه-سایت-325/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-289.aspx تعرفه سایت 2014/1/24 http://www.agahi2020.com/Pages/تعرفه-سایت-325/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-289.aspx آگهی بنری نوع A http://www.agahi2020.com/Pages/تعرفه-سایت-325/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b9-A-292.aspx تعرفه سایت 2014/1/24 http://www.agahi2020.com/Pages/تعرفه-سایت-325/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%86%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b9-A-292.aspx بنر نوع B http://www.agahi2020.com/Pages/تعرفه-سایت-325/%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b9-B-293.aspx تعرفه سایت 2014/1/24 http://www.agahi2020.com/Pages/تعرفه-سایت-325/%d8%a8%d9%86%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b9-B-293.aspx ده مزیت تبلیغات اینترنتی امروزه تعداد کاربران اینترنتی در سراسر جهان، روز به روز بیشتر می شود و اینترنت به وسیله کاربرانی متعلق به گروه های سنی و طبقات اجتماعی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر، اینترنت به یک رسانه مهم و تاثیرگذار در ارتباطات، سرگرمی، آموزش و اطلاع رسانی تبدیل شده و روز به روز فضا را بر رسانه های سنتی تنگ تر می کند. http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-158.aspx مزایای تبلیغات اینترنتی ومقالات مربوطه 2013/10/21 http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b2%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-158.aspx ترفندهای بازاریابی عصبی در قیمت و قیمت‌گذاری اشاره: قیمت‌گذاری و اعلام قیمت به مشتری موضوع بسیار حساسی است. اگر در این زمینه حرفه‌ای تر شویم سودآوری کسب‌و کارمان افزایش می‌یابد. در این مقاله به ارائه چند نکته می‌پردازیم که نتیجه تحقیقات بازاریابی عصبی است. http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-130.aspx مزایای تبلیغات اینترنتی ومقالات مربوطه 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d8%aa%d8%b1%d9%81%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b9%d8%b5%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%e2%80%8c%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-130.aspx 4 مرحله رشد کسب‌و‌کار شاره: مایکل مسترسون میلیونر به عنوان یک تاجر بسیار موفق، واقعاً شایستگی این را دارد که نصایحی به کارآفرینان پیشرو ارائه دهد. کسی نیست که از دست آوردهای او در دنیای تجارت تأثیر نپذیرد، اشتیاق و انرژی او مسری است. http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/4-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c%d9%88%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1-131.aspx مزایای تبلیغات اینترنتی ومقالات مربوطه 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/4-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c%d9%88%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1-131.aspx حقوقتان را دو برابر کنید اشاره: بعضی‌ از کارمندان حقوق و ترفیع مناسبی دریافت نمی‌کنند در حالی که عده‌ای به سرعت رشد می‌کنند و کارهای مهم‌تر و کلیدی‌تری به آنها واگذار می‌شود و حقوقشان به سرعت افزایش می‌یابد. برایان تریسی که در کتاب جدیدش «درآمد رویایی» به این موضوع پرداخته است. http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-132.aspx مزایای تبلیغات اینترنتی ومقالات مربوطه 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af-132.aspx موفق‌ها چگونه زمان‌شان را مدیریت می‌کنند؟ مجله خلاقیت شماره 28 ترجمه: افسانه محمودی یزدانی اشاره: روشی که به طور عمده از زمان خود استفاده می‌کنید نشانگر همه چیزی است که در زندگی شما اتفاق می‌افتد. همه افراد موفق می‌دانند که برای رسیدن به اهداف‌شان باید یک مدیر زمان بی‌نظیر باشند. کار شما این است که با مدیریت زمان، به یکی از این مردان یا زنان موفق تبدیل شوید. http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d8%9f-133.aspx مزایای تبلیغات اینترنتی ومقالات مربوطه 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d8%9f-133.aspx راه های جدید و شگفت‌انگیز کسب درآمد مجله خلاقیت 29 نویسنده: جفری گیوتمر ترجمه: لیلا طباطبایی اشاره: جفری گیتومر، مدرس افسانه‌ای فروش در جدیدترین مقاله خود وضعیت فروشندگان را در عصر اینترنت بررسی می‌کند http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-134.aspx مزایای تبلیغات اینترنتی ومقالات مربوطه 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-134.aspx نکاتی برای کارآفرینان نویسنده: راشل بریج مترجم: محمد محقق نشر: آوین اشاره: اگر واقعا فکر می‌کنید محصول و یا ایده‌ی شما جدید و منحصر به فرد است بهترین راه برای محافظت از آن به ثبت رساندنش می‌باشد. http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-135.aspx مزایای تبلیغات اینترنتی ومقالات مربوطه 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/مزایای-تبلیغات-اینترنتی-ومفالات-مربوطه-314/%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%81%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%86-135.aspx کلید فروش موفق رقابت برای فروش بهتر برایان تریسی اشاره: کلید فروش موفق از سوی برایان تریسی مشاور برجسته مدیریت http://www.agahi2020.com/Pages/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-136.aspx 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-136.aspx این 12 ایرانی، 32 میلیارد دلار ثروت دارند به گزارش امید، هفته نامه "تجارت فردا" در گزارشی تعدادی از ثرونمندان ایرانی را که خارج از کشور فعالیت اقتصادی می کنند و در جهان نیز مشهور هستند، معرفی کرده است. http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%a7%db%8c%d9%86-12-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-32-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-137.aspx زندگی بزرگان کسب وکار 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%a7%db%8c%d9%86-12-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-32-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-137.aspx زندگی نامه احمد عظیم زاده مولتی میلیادر ایرانی من احد عظیم‌زاده هستم. در 10 آذر 1336 در ده اسفنجان در شهرستان اسکو متولد شدم. هفت ساله بودم که پدرم را از دست دادم و یتیم شدم. http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-143.aspx زندگی بزرگان کسب وکار 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%aa%db%8c-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-143.aspx زندگی نامه حسین ثابت بکتاش زاده حسین ثابت بکتاش زاده ۱۳۱۳ در مشهد، کارآفرین ایرانی و صاحب گروه هتل‌های ثابت است. وی با شعار آبادی تاریخ کهن ایران زمین فعالیت های خود را آغاز نموده است. http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b4-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-144.aspx زندگی بزرگان کسب وکار 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%ab%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b4-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-144.aspx ثروتمندترین زن و هشتمین میلیاردر ایران چندی پیش در سایت‌های خبری فهرستی از میلیاردرهای ایرانی منتشر شد؛ فهرستی که سی ثروتمند ایرانی را به همه معرفی می‌کرد. در این فهرست سی نفره تنها نام یک زن به چشم می‌خورد؛ سیده فاطمه مقیمی52 ساله. http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-145.aspx زندگی بزرگان کسب وکار 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%ab%d8%b1%d9%88%d8%aa%d9%85%d9%86%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b2%d9%86-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-145.aspx جوان ترین چهره های اینده دارجهان ایرانی اند فوربس یک دو هفته نامه است. بیشتر مقاله ها و گزارش هایش هم درباره بازار اقتصاد و نرخ ارز و طلا و این حرف هاست اما بیشتر شهرتش را به خاطر ارائه فهرست های بلند و بالایش دارد. هر وقت که این دو هفته نامه روی سایتش خبر از فهرست برترین و بهترین ها می دهد، همه دنیا برای دیدن اسم انتخاب شده ها سر و دست می شکنند. همه می دانند که فوربس بی خود و بی جهت کسی را توی فهرستش نمی آورد. http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af-146.aspx زندگی بزرگان کسب وکار 2013/10/17 http://www.agahi2020.com/Pages/زندگی-بزرگان-کسب-وکار-318/%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%da%86%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af-146.aspx